Pandemiak erabat aldatu zuen telelanaren erabilera erakundeetan, kudeaketa-ikuspegiak berrikustera eta eguneratzera behartuz. Horregatik, behatoki honetan gaiari buruzko sarrera batzuk argitaratu ditugu (1, 2, 3) eta badirudi nahiko argi dagoela telelana geratzeko etorri dela, eta, beraz, horren bilakaera kudeatu behar dela.

Baina horretarako datuak behar dira: Zenbateraino mantentzea komeni da? Zein da telelanaren kopuru egokiena aurrez aurreko lanari dagokionez? Zer egiten ari dira horren inguruan beste erakunde batzuk?

Interesgarria izan daitekeen lehen dokumentua McKinseyk argitaratutako artikulua da, “Americans are embracing flexible work—and they want more of it“, 2022ko martxoa eta apirila bitartean batez ere AEBn egindako inkesta batean oinarritua. Beste emaitza batzuen artean zera ondorioztatzen du: langileen % 58k telelana erabiltzen duela noizbait, telelana egiteko aukera eskaintzen zaien pertsona gehienek onartzen dutela eta lan-modalitate hori motibazio-faktore nagusietako bat dela. Gainera, zenbait grafiko ditu, segmentatutako ondorioekin, eta nahiko interesgarriak dira asteko telelan egun-kopuruari dagokionez:

Baina, aurreko sarreretan ere aipatu dugunez, seguru asko gai honi buruzko iturririk osatuena eta eguneratuena Working From Home Research Project, da, etengabe jasotzen ditu datuak, eta aldizkako txostenak argitaratzen ditu, informazio berrienarekin.

Eta hauek lirateke bere azken txostenetatik ateratako datu nagusietako batzuk (2022ko urria-azaroa):

Telelan egunen ehunekoaren bilakaera:

Lan-modalitate bakoitzaren ehunekoa (presentziala, hibridoa, telelana:

Lan-modalitate bakoitzaren (presentziala, hibridoa, telelana) ehunekoaren bilakaera, oro har, eta telelana egin dezaketen pertsonen artean:

Telelan egunak asteko, sektorearen arabera:

Langileek nahi dituzten telelan-egunak asteko vs errealitatean egindakoak:

Langileek nahi dituzten telelan egunak asteko vs arduradunek planifikatutako egunak :

Grafiko horietatik funtsezko ondorio hauek atera ditzakegu:

  • Pertsonen ia erdiek telelana mantentzen dute (osoa edo hibridoa).
  • Telelanaren ehunekoa egonkortu dela dirudi: 3 lanegunetik 1.
  • Informatika, finantza eta enpresentzako zerbitzuen sektoreak dira telelana gehien mantentzen dutenak.

Informazio horretan guztian sakontzeko, datu eta ondorio gehiago ezagutzeko eta eguneratze guztien berri izateko, proiektuaren webgunea aldizka bisitatzea gomendatzen dugu, bereziki txosten eta argitalpenen atalean sartuz.

Orain arte, horrek guztiak egiaztatzen du telelana garrantzitsua bihurtu dela erakundeetan, eta garaia dela modu aurreratuan kudeatzeko.