AGENDA 2030

EUSKALIT ETA AGENDA 2030 - GJH


Pertsonentzako eta planetarako 17+1 helburuak 


Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH) ekintzarako dei unibertsala dira, pobrezia amaitzeko, planeta babesteko, eta mundu osoko pertsonen bizitzak eta perspektibak hobetzeko.2015ean, Nazio Batuetako estatu kide guztiek 17 helburu onartu zituzten, Garapen Jasangarrirako 2030 Agendaren barruan. Bertan, helburuak 15 urtean lortzeko plan bat ezartzen da.Nazio Batuek proposatutako GJHen zerrenda ofizialak 17 helburu biltzen ditu guztira. Azkenaldian, hainbat ekimen daude 18. zenbakiko GJH txertatzea sustatzen dutenak, hainbat premisaren pean. Marko honek 18 GJHko zerrenda globala hartzen du kontuan, "Hizkuntza- eta kultura-aniztasuna" izenekoa gehituz, eta Eusko Jaurlaritzaren ekimenez "Euskadi Basque Country 2030 Agendan" sartu da.

GJHak ENPRESEN ETA ERAKUNDEEN KUDEAKETAN TXERTATZEKO MARKOA

Euskadiko 2030 Agendaren ildotik, Gizarte Trantsizioko eta 2030 Agendako Idazkaritza Nagusia, EUSKALITekin batera, enpresen eta erakundeen kudeaketan GJHak sartzeko marko bat eta aurrera egiteko laguntza batzuk garatzen ari da. Orain fase pilotuan dago, eta 2024tik aurrera erabilgarria egongo da.

GJHetarako MARKOA hausnarketarako, diagnostikorako eta garapen iraunkorraren alde egin nahi duen edozein motatako erakundeen hobekuntzarako tresna gisa eskaintzen da, 2030 Agendarekiko eta GJHekiko konpromisoaren bidez. 


Beraz, erakunde bakoitzak bere egoera, interes eta beharretara egokitu behar duen LAN TRESNA da. Eta edozein enpresa, entitate edo erakunderentzat marko zabal eta global gisa ulertu behar da.


GJHak enpresen eta erakundeen kudeaketan txertatzeko markoa hemen jaitsi dezakezu

Helburua METODO bat eskaintzea da, gure kudeaketa-sistemak GJHekin eta garapen iraunkorraren ikuspegitik duen lerrokatze-maila aztertu ahal izateko. Abiapuntutzat hartzen da 2030 Agendaren aldeko apustua ez dela erakundearen jarduerarekin zeharka lotutako ekintza puntualak egitea, baizik eta erakunde baten kudeaketaren arlo guztietatik egituratutako hausnarketa behar dela. 


GJHetarako markoa hainbat arloetako galderen inguruan egituratzen da. Galdera horiek kontuan hartu beharko lirateke GJHak gure kudeaketa-sistemaren funtsezko elementu gisa txertatzean; izan ere, benetako konpromisoa ez ezik, eraginkorra eta EMAITZETARA bideratua izatea ere bilatzen da. 


Era guztietako erakundeek erabili ahal izateko garatu da, bai barruan (Autoebaluazioa), bai kanpoko laguntzarekin (kanpoko kontrastea), EUSKALITen eta GJH-KA-ko ebaluazio-klubeko pertsonen laguntzarekin. Bi modalitate horiek ahalmen handia dute, eta, gainera, aukera ematen dute erakunde bakoitzak hautatu dezan, bere estrategien, lehentasunen, gaitasunen, aurrerapen-mailaren edo baliabideen arabera.

  • AUTOEBALUAZIOA: web-tresna honen bidez, erakundeetako zuzendaritza-taldeek gogoeta eta autoebaluazioa egin ahal izango dute. Tresna modu autonomoan eta librean erabil daiteke. Edozein erakundek egin dezake autoebaluazio bat, GJHei buruz modu egituratuan hausnartzeko eta GJH horiek beren kudeaketa-elementuetan (Estrategia, Bezeroak, Pertsonak, Gizartea, Berrikuntza eta Emaitzak) izan dezaketen harremanari buruz hausnartzeko.

GJHak txertatzeko markoari eta haren web-tresnari esker, erakundeak hainbat sakoneratan egin dezake autoebaluazio hori:

  • Oinarrizko formatua, atal bakoitzaren irakurketa erraza eta planteatutako lau aurrerapen-mailen araberako posizionamendua barne hartzen dituena. Formatu horrekin, ikusi beharreko elementuak ezagutuko lituzke, eta azkar izango luke lehen aurrerapen-profila.
  • Formatu osoa. Bertan, gainera, erakundeak eremu horietan egiten dituen jarduerak identifikatuko lirateke, identifikatutako aurrerapen-maila "babesten" dutenak, eta tresnan eskura dauden dokumentuak sar daitezke, bai eta autoebaluazioan sortzen diren eta erakundeak lehentasunezkotzat jotzen dituen elementuekin egiten joango den ekintza-plana ere.

GJH ETA KUDEAKETA AURRERATUARI BURUZKO EBALUAZIO KLUBA

GIHei eta Kudeaketa Aurreratuari buruzko Ebaluazio Kluba euskal erakundeei arlo horietan altruismoz laguntzeko interesa duten pertsonek osatzen dute, eta, horrela, GIHetan eta Kudeaketa Aurreratuan duten ezagutza eta esperientzia handitu eta garatu nahi dute. Guztiek jasotzen dute esparruari eta kanpoko kontraste- eta ebaluazio-dinamikari buruzko prestakuntza espezifikoa, ekimen honetan parte hartu nahi duten erakundeei laguntzeko eta ezagutza hori beren erakundeetara zabaltzeko.

Klub hau beti dago irekita pertsona berrientzat. Bertan parte hartu nahi baduzu, glasuen@euskalit.net helbidera idatziz eska dezakezu.

GJHen ALDEKO EUSKAL ALIANTZA

EUSKALITek bat egin du GJHen aldeko Euskal Aliantzarekin. 

Aliantzaren edukia bi dokumentutan oinarritzen da. Lehenik eta behin, "2030 Agenda Euskadi Kontratu Sozial baterako" adierazpena, eta, bigarrenik, "Agenda 2030 enpresa eta erakundeetan garatzeko gida".

"Agenda 2030 Euskadi Kontratu Sozial baterako" deklarazioak bost konpromiso finkatzen ditu, eta horietatik bost ondorio praktiko eratortzen dira, sintetikoki formulatuta:

  • Gizarte-erakundeen eta erakundeen arteko lankidetza indartzea.
  • GJHak ezartzea enpresen eta erakundeen kudeaketan eta barne-funtzionamenduan.
  • 2030 Agenda zabaltzea eta sustatzea, eta herritarren parte-hartzea eta inplikazioa bultzatzea.
  • Elkartasun eta iraunkortasun printzipioak bultzatzea, 2030 Agendaren oinarri gisa.
  • Euskal esperientzia modelizatzea eta nazioartean trukea erraztea

Bai GJHen aldeko Euskal Aliantzaren ekimena, bai bi dokumentu horiek, Trantsizio Sozialerako Idazkaritza Nagusiaren eta Agenda 2030en eta Guneak-en arteko lankidetzaren bidez sortu dira aurten.

Aliantzarekin bat egin nahi baduzu, atxikimendu berriak helbide honetara zuzendu daitezke: 2030agenda@euskadi.eus

GJHak Euskadin hedatzeko ekimen horiei eta beste batzuei buruzko informazio guztia esteka honetan aurki dezakezu: Euskal 2030 Agenda