Lanean ematen dugun denbora gai izan daiteke emozio positiboak zein negatiboak eragiteko, bizitzako gainerako alorretan gertatzen den bezala… Ala agian ez? Non sentitzen gara sarriago zorigaiztoko edo zoriontsu, lanean ala lanetik kanpo?

Baliteke gure lehen bultzada lanean zorigaiztokoak garela esatea izatea, baina horrelako balorazioetan datu objektiboetan oinarritzea komeni da, askotan zoriontasuna eta ongizatea oinarri gutxiko sinesmenek inguratzen baitituzte.

Duela gutxi egindako metanalisi batek ildo horretan egindako azterlanak aztertzen ditu, eta ondorioztatzen du, emozio positiboak errespetatzeari dagokionez, ez dagoela alderik lanean igarotzen den denboraren eta lanik egin gabe igarotzen denaren artean. Hala ere, emozio negatiboei dagokienez, badirudi apur bat ohikoagoak direla lanean lanetik baino, antzemandako aldeak nahiko txikiak izan arren.

Azken batean, ez dirudi, oro har, lanean bereziki zorigaiztokoagoak garenik. Eta ikerketa horren arabera, balorazioa “denbora errealean” egiten denean, lanean emozio positibo gehiago eta negatibo gutxiago sumatzen dira egunaren amaieran, “a posteriori”, egiten denean baino. Hau da, bizi dugun bitartean, gogoratzen dugunean baino eramangarriagoa dirudi.