Startup”ak enpresa txiki, berritzaile eta dinamikoak izan ohi dira. Kasu batzuetan, zalantzan jarri da mota horretako erakundeen kudeaketa egituratuaren erabilgarritasuna, berrikuntza eta arintasuna galtzeko arriskua aipatuz.
Arrazoizkoa irudi lezake argudio horrek, kudeaketa-metodologiek jarduerak sistematizatu ohi baitituzte. Baina, bestalde, etengabeko hobekuntzako ikuspegiak ere izaten dituzte, batez ere kudeaketa aurreratuaz ari bagara.

Gai honi buruzko ikerketa interesgarrienetako bat “Building Sustainable High-Growth Startup Companies: Management Systems as an Accelerator” (2010) da. Lan horretan hazkunde handiko 78 startupen emaitzak eta datuak aztertu ziren, baita hainbat arlotan ezarritako berrogeita hamar kudeaketa-praktiken ezarpena ere: finantza-plangintza eta ebaluazioa, giza baliabideen plangintza eta ebaluazioa, plangintza estrategikoa, produktuen garapena, salmentak eta marketina, eta aliantzak.

Lehenik eta behin, ikerketa-taldeak kudeaketa denborarekin gehitzen dela ikusi zuen. Lehen 5 urteetan enpresak gero eta kudeaketa-praktika gehiago ezarri zituzten:

Prácticas de gestión en startups durante primeros 5 años

Bestalde, gehiago hazi ziren enpresek kudeaketa-praktika gehiago ere ezarri zituztela ikusi zen.

Crecimiento y adopción de prácticas de gestión

Eta, hirugarrenik, kanpoko inbertitzaileen eta kudeaketa-praktiken aplikazioaren arteko harremana ere aurkitu zen. Arrisku-kapitalak lagundutako enpresetan, kudeaketa-jardunbideen ezarpena handiagoa izan zen:

Prácticas de gestión en startups con/sin capital riesgo, durante primeros 5 años

Ikerketa-talde berak geroago argitaratutako beste lan batean, kanpoko startup inbertitzaileek kudeaketa-praktikak ezartzeari ematen dioten garrantzia zehaztu zuen. Ikerketa “The Valuation of Management Control Systems in Start-Up Companies: International Field-Based Evidence” (2014) da, eta ondorioak honela laburbildu ziren:

“… kanpoko finantzatzaileek asko baloratzen dituzte enpresa sortu berriek ezarritako kudeaketa-praktikak. (…) Ebidentziak harreman positiboa iradokitzen du kudeaketa-praktika kopuruaren eta enpresaren balioaren artean. Era berean, argi dago (…) kanpoko finantzatzaileek bereziki baloratzen dituztela estrategiarekin lerrokatutako kudeaketa-praktikak. (…)”

Azken batean, ikerketa horiek azpimarratzen dute startupentzat ere kudeaketa baliagarria eta positiboa dela. Enpresa askok pixkanaka hedatzen dute, eta datuek erakusten dute gehiago eta hobeto hazten lagun dezakeela, eta baita kanpoko inbertitzaileek balioetsitako praktikak direla ere.

Gainera, ikertzaileek Kudeaketa hobetzeko ekimenei ekiteko barneko eta kanpoko arrazoiei buruz galdetu zieten arduradunei. Barnekoen artean, arduradunen kudeaketan aurretik izandako esperientziaz gain, kaosa gutxitzeko, ikuspegiak lerrokatzeko eta ikaskuntza indartzeko beharra aipatu zen. Eta kanpokoak bezeroarekin lotuta egon ziren, irudia hobetzeko edo kontratu-eskakizunak betetzeko .