Zalantzarik gabe, pandemiak aldaketa handiak eragin ditu ekonomian eta enpresetan. Azken urtean tentsio handia bizi izan da, aldaketa-prozesu asko bizkortu egin dira eta dogmak lurreratu egin dira, oso finkatuta zeudela uste genuen oinarriak dardarka jarriz.

Horregatik, eskertzekoa da Orkestra, Lehiakortasunerako Euskal Institutuak, pandemiaren ondorengo lehiakortasunaren gakoak, hau da, hurrengo epe ertainean bereziki garrantzitsuak izan daitezkeen planteamendu estrategikoak, identifikatzeko lan interesgarria egin izana. Emaitza “Lehiakortasunari buruzko 2020 Txostenean” jaso da, eta bereziki didaktikoa den azpititulua du: “Erresilientzia pandemia aurretik, bitartean eta ondoren”.

Dokumentuaren ideiak eta ondorioak informazio estrategiko iturri interesgarriak izan daitezke bere etorkizunari buruz hausnartzen ari den euskal erakunde ororentzat. Eta, bereziki, susperraldiari eta pandemiaren ondorengo garaiari begira egiten diren 7 gomendio hauek:

  • Digitalizazioa, erresilientziaren zeharkako palanka: Trantsizio digitalak sektore guztietan lehiakortasuna indartzeko palanka izan behar du, trantsizio berdea eta demografiko-soziala errazteaz gain.
  • Jasangarritasuna, lehiakortasunerako aukera eta abantaila: Euskal sektore ekonomikoetan trantsizio berdearekiko aukera industrial eta teknologikoko posizionamendua hartu behar da.
  • Fundazio-ekonomia, ekonomikoaren garapenerako iturri: Garrantzitsua izango litzateke trantsizio demografiko-sozialean laguntzea, giza ongizaterako funtsezkoak diren ekonomiaren aldeak indartuz, osasuna, elikadura, hezkuntza edo zaintza, besteak beste.
  • Pertsonen gaitasunak, erresilientziaren zeharkako palanka bat: Epe luzera erresilientzia babesten duten eraldaketa- eta berrikuntza-prozesuek pertsonen gaitasunen etengabeko bilakaera behar dute. 
  • Administrazio publikoak, trakzio-eginkizuna: Inbertsioak, erosketa publikoa edo enpresa-lankidetzarako plataformen sustapena bezalako tresnekin, administrazio publikoek trakzio-lana egin beharko dute soluzio eta berrikuntza berriak, enpresa eta negozio berriak eta trantsizioei ekiteko beharrezkoak diren azpiegiturak sortzeko
  • Lankidetza publiko-pribatua, estrategia adimentsu eta jasangarri baterantz: Administrazio publikoen trakzio-rola lankidetza publiko-pribatu sofistikatu baten testuinguruan jarri beharko litzateke, RIS3 Euskadiren bidez garatu denaren antzera.
  • Baterako gobernantza, aktore eta maila anitzeko lankidetzaren bidez: Trantsizio digitalaren, berdearen eta demografiko-sozialaren buru izateko trebetasuna, halaber, eragile askoren gaitasun eta jarduerak lurralde-maila askotan baliatzeko moduaren araberakoa izango da. Beharrezkoa da EAEko gobernantza-eredua indartzea, lehendik dauden harreman-egituren gainean eraikiz.