Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren azken berrikuspenean “asmoa” kontzeptua jaso da, “Erakundearen eta haren helburu funtsezkoenen izateko arrazoia” gisa definitutakoa. Misioarekin, ikuspegiarekin, balioekin edo printzipio etikoekin batera, erakundearen nortasuna eta proiekzioa definitzeko beste mekanismo bat izan liteke. Bere funtzioa “zentzua, lortu nahi diren idealak, orientazioa, batasuna eta motibazioa indartzea, negozio-helburuetatik edo jarduera nagusitik harago joanda” da, KAEren glosarioan zehazten den bezala (eta “Exploring the Meaning of Organizational Purpose at a New Dawn: The Development of a Conceptual Model Through Expert Interviews” bezalako ikerketetatik ondorioztatzen dena).

Egia esan, haren erabilerak garrantzia hartu du azken urteetan, ziurrenik ikerketek emaitza on eta ikuspegi aurreratuagoekin lotzen dutelako azken izateko arrazoi horren definizioa eta formalizazioa (asmoaren edo misioaren bidez). Nolanahi ere, definizio horiek “helburu korporatiboari” buruzkoak dira, hau da, erakunde osoaren izateko arrazoiari buruzkoak. Beraz, hori kudeatzeko orduan plantea daitekeen gaietako bat, erakundean lan egiten duten pertsonekiko lotura da. Zer ekarpen egin diezaiokete asmoari eta zer ekarpen egin diezaieke asmoak?

Litekeena da gakoa asmo pertsonalaren eta asmo korporatiboaren arteko lotura izatea. “Motivation related to work: A century of progress” (2017) bezalako berrikuspenek erakusten dute pertsonen motibazioa bultzatzeko modu bat beren lanari zentzua ematea dela, eta hori norberaren nahiak eta beharrak lan-jarduerekin lerrokatuz lortzen da. “Outcomes of Meaningful Work: A Meta-Analysis” (2018) bezalako ikerketek ondorioztatzen dutenez, pertsonek beren lanak “zentzua” duela hautematen dutenean, hau da, beren nahiak eta behar pertsonalak asetzen laguntzen dienean, konpromiso handiagoa, gogobetetze handiagoa eta enpresa uzteko gogo gutxiago sentitzen dute. Jakina, desio eta behar pertsonal horiek, eguneroko jarduerekin ez ezik, helburu korporatiboarekin bat badatoz, lotura are handiagoa izango da. Eta hori guztia gerta dadin, sistema osoaren koherentzia hauteman behar dute pertsonek.

Hau da, asmo korporatiboak benetakoa eta zintzoa izan beharko luke, eta helburu pertsonalekin bat etor daitezkeen “osagaiak” edo ikuspegiak izan beharko lituzke.

Perceived Organizational Purpose: Systematic Literature Review, Construct Definition, Measurement and Potential Employee Outcome” (2022) ikerketak zenbait ideia interesgarri ekar ditzake ildo horretatik. Lan horretan, erakundean lan egiten duten pertsonek asmo korporatiboari buruz duten pertzepzioarekin lotutako faktoreak aztertu ziren; “hautemandako erakunde-asmoa” deitu zioten, eta honela definitu zuten:

“… gizarteari ekarpen positiboa egiteko erakunde-mailako benetako asmoaren pertzepzio indibiduala, erakundearen erabaki guztiak gidatzen dituena eta eguneroko ekintzei inspirazioa ematen duena”.

Asmo korporatibo “on” batek izan beharko lituzkeen lau faktore aurkitu zituzten:

 • Ekarpena (gizarteari).
 • Benetakotasuna (kultura, balioak eta sinesmenak).
 • Gida (egunerokotasuna orientatzeko).
 • Inspirazioa (goragoko helburua).

Eta lau faktore horiek oinarri hartuta, galdetegi hau garatu zuten, pertsonek erakunde baten asmoa ebaluatzeko erabil daitekeena:

 • Nire erakundearen helburua guztion ondasuna lortzen laguntzea da.
 • Nire erakundeak aldaketa positiboa sortu nahi du munduan.
 • Nire erakundearen helburua bere onuratik haratago doan zerbait lortzea da.
 • Nire erakundeak bere funtsezko balioei eusten die, baita gatazkak daudenean ere.
 • Nire erakundea erabat konprometituta dago bere helburu globalekin.
 • Nire erakundeak sinesgarritasunez gorpuzten ditu bere funtsezko balioak.
 • Nire erakundearen helburu globalek orientazioa ematen dute egoera konplexuetan.
 • Nire erakundearen lehentasunezko helburuek gidatzen dituzte erabakiak eta ekintzak.
 • Nire erakundearen helburu globalek orientazio egonkorra ematen dute aldaketa askoren garaian.
 • Nire erakundeak helburu “altuagoak” inspiratzen ditu.
 • Nire erakundeak zerbait handiagoaren parte izateko ideia helarazten du.
 • Nire erakundeak inspiratzen du “gorako” arrazoia emanez

Ideia interesgarriak dira, eta erabilgarriak izan daitezke asmoa eta misioa definitu eta berrikusteko sistematika bat ezartzeko orduan, ez duzue uste?