Aurreko artikuluetan kudeaketa-maila handiagoaren eta enpresa-emaitzen (adibide 1, adibide 2), arteko erlazio positiboa aurkitu duten ikerketa batzuk aipatu ditugu. Baina, zer dio ebidentziak kudeaketaren berrikuntzari buruz? Askotan aztertu eta egiaztatu da produktuen/zerbitzuen eta negozio-ereduaren berrikuntzak enpresen lehiakortasunarekin duen lotura. Hala ere, kudeaketaren berrikuntzaren eta negozioaren emaitzen arteko loturari buruzko ikerketak ez dira hain ohikoak.

Gai honi buruzko lan garrantzitsuenetako bat “Management innovation: A systematic review and meta-analysis of past decades of research” (2019), metanalisia da. Berrikuspen horretan, mundu mailan argitaratutako azterlanak identifikatu eta aztertu ziren, 80ko hamarkadatik gaur egunera arte. Ikerketa honetan egileek “kudeaketaren berrikuntza” deitu zutenaren (kudeaketa aurreratuan erabilitako kudeaketaren hobekuntzaren kontzeptuaren baliokidea), eta lehiakortasuneko hainbat emaitzen arteko erlazioa aztertu zuten.

Argitalpenaren atal batean, taldeak honela laburbildu zituen kudeaketaren berrikuntzaren eta errendimenduaren edo lehiakortasunaren enpresa-emaitzen artean aurkitutako loturak:

“… finantza-errendimenduaren eta kudeaketa-berrikuntzaren arteko erlazioa positiboa eta esanguratsua da (…) Gainera, errendimendu orokorraren eta kudeaketaren berrikuntzaren arteko erlazioa ere positiboa eta esanguratsua da…

Bestalde, ondorio hau atera zuten goi-zuzendaritzaren eraginari buruz, gai honetan duen garrantzia azpimarratuz:

“… goi-zuzendaritzaren lidergo-portaerek eta ezaugarri pertsonalek eragin positiboa dute kudeaketa-berrikuntzan…”

Hau da, berrikuspen zabal horren egileek, kudeaketaren arloko berrikuntza enpresaren emaitzetarako positiboa izan daitekeela ondorioztatu dute, eta, beraz, ebidentzia kudeaketa aurreratuaren aldekoa jartzen da berriro.

Nolanahi ere, aztertutako azterlanen emaitza guztiak bat ez zetozenez, eta gai honi buruzko ikerketa gutxi egin direnez (berrikuntza teknologikoaren ikuspegian zentratzen da gehienbat), ikertzen jarraitzeko beharra ere azpimarratu zuten.