Pandemiak telelana egitera behartu ditu mundu osoko enpresa asko, eta horrek izugarri bizkortu du lan-modalitate hori behin betiko eta modu egituratuagoan ezartzeko prozesua. Hala ere, oraindik datu gehiago behar dira telelanak izan ditzakeen desabantailekin lotutako zalantzak eta oztopoak gainditzeko.

Aurreko sarrera batean telelanaren eta produktibitatearen arteko harremanari buruz zegoen ebidentziaren laburpen txiki bat egin genuen, arazo nabarmenik aurkitu gabe. Eta orain azterketa berri eta garrantzitsu baten emaitzak gehitu ditzakegu. Azterlan horren datuak dokumentu honetan eman dira ezagutzera.

Ikerketa Shangaiko enpresa handi batean egin da, 2021eko erdialdean hasi zen eta Stanfordeko Unibertsitateko adituen laguntza izan zuen. 1.600 pertsona graduatuk parte hartu zuten (boluntarioak zein ez-boluntarioak), eta ausaz banatu ziren bi taldetan. Lehenengoan, interbentziokoan, laneko eredu hibridoa jarraitu zen, astean bi egunetan telelana eginez (asteazkena eta ostirala, Appleren eredu batean oinarritua) eta hiru egunetan bulegoan bertan lan eginez. Eta bigarren taldean, kontrolekoan, bost lan-egunak eman zituzten bulegoan.

Sei hilabeteren ondoren, hauek izan ziren ikertzaileek bildutako emaitza nagusiak:

  • Errendimenduan ez zen alde nabarmenik egon (ordainsari eta mailaz igotzeko sistema baten bidez kontrolatua, jardunaren arabera).
  • Ez zen alde esanguratsurik antzeman lanean emandako denbora osoan; talde hibridoan zertxobait murriztu zen asteazkenetan eta ostiraletan lan egindako denbora, baina gora egin zuen gainerako egunetan.
  • Enpresa uzten duten pertsonen kopurua eta gaixotasun-bajen kopurua murriztu zen.
  • Bi taldeetan, oro har, gogobetetasuna eta telelanarekiko pertzepzioa hobetu zen.
Lan jarduna

Gainera, honako aldaketa hauek ere antzeman ziren:

  • Bideo-deien kopurua nabarmen handitu zen.
  • Komunikazio informalerako txata erabili zen batez ere. Formalenerako, berriz, posta elektronikoa. Bi sistemen erabilera igo zen.
  • Parte-hartzaileek identifikatutako telelanaren onura nagusiak hauek izan ziren: joan-etorriak saihestea, malgutasuna eta prestatzeko denbora laburragoa. Eta bulegora bertaratzearen onura nagusiak sozializazioa eta lankideak ikusi ahal izatea.

Xehetasun eta emaitza gehiago jakin daitezke ikertzaileek argitaratutako dokumentuan.

Azpimarratu behar da, emaitza positiboak ezagutu ondoren, zuzendaritzak lan-eredu hibridoa enpresa osoan hedatzea erabaki zuela 2022ko martxotik aurrera (gaur egun oso arraroa da eredu hau Txinako enpresetan ikustea).