Industria sektoreko kudeaketa eta lehiakortasunari buruz argitaratu genuen txostenean berrikuntza eta kudeaketa aurreratuaren arteko lotura estua ondorioztatu genuen. Hala ere, maiz aurkitzen ditugu bi kontzeptuak kontrajartzen dituzten iritziak, normalean honela argudiatzen direnak: kudeatzeak jardueren estandarizazio eta kontrol handiagoa eskatzen du, eta horrek askatasuna eta sormena hiltzen dituzten egoerak sor ditzake. Eta, ondorioz, berrikuntza murriztu daiteke. Ikuspegi horiek duela hamarkada batzuk planteatu ziren, eta haien logika arrazoizkoa dirudienez, onarpen nahikoa lortu zuten. Baina, datu zehatz eta errealak dituzten azterketen bidez baieztatu al dira?

Egia esan, aspalditik ikerketa zientifikoen emaitzek zalantzan jartzen dituzte planteamendu horiek. Adibidez, Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators (1991), metanalisiak, ordura arte egindako ikerketa guztiak berrikusi ondoren, ez zuen erlazio negatibo esanguratsurik aurkitu jardueren estandarizazioaren eta berrikuntzaren artean. Izan ere, harremana positiboa izan zen fabrika-erakundeen kasuan. Beste batetan, geroago argitaratua eta sektore farmazeutikoan zentratutako enpresetan, Technological Innovation in the Pharmaceutical Industry: The Use of Organizational Control in Managing Research and Development (2001), antolaketa-kontrol handiagoa produktu berrien garapen handiagoarekin lotuta zegoela ondorioztatu zuen.

Ondorengo ikerketek antzeko emaitzak izan zituzten, baita kudeaketaren zatirik “idorrena” (eta normalean ez hain erakargarria), jardueren prozedura eta formalizazioa, ere. Exploratory Innovation, Exploitative Innovation, and Performance: Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators (2006) ikerketan ez zen loturarik aurkitu jardueren formalizazioaren eta esplorazio-berrikuntzaren (erradikala) artean, baina bai berrikuntza ustiatzailearekin (inkrementala), positiboa izan baitzen. Beste ikerketa batean, The Effects of Absorptive Capacity and Decision Speed on Organizational Innovation: A Study of Organizational Structure as an Antecedent Variable (2012), emaitzak are hobeak izan ziren, egituraketa eta prozedura gehiago berrikuntza gehiagorekin lotu baitzen.

Ikerketa batzuek berrikuntza eta zenbait jarduera prozeduraren arteko lotura ikertu dute. Adibidez, Organizational Attributes, Market Growth, and Product Innovation (2014) eta Does strategy formalization foster innovation? Evidence from a French sample of small to medium-sized enterprises (2017) estrategiaren formalizazioak (plangintza estrategikoa izan dezakeen eragina aztertu zen). Bi kasuetan, berrikuntza handiagoarekin lotzen zela ondorioztatu zen. Eta Organisation of R&D departments as determinant of innovation: testing alternative explanations (2011) azterlanean I+G jarduerak prozeduratu zituzten erakundeek berrikuntza erradikal gehiago egin zituztela aurkitu zen.

Ikerketa berrienek ere kudeaketa eta berrikuntza faktore lerrokatutzat jotzen dituzte, aurrez aurre dauden faktoreak baino gehiago. Adibidez, aurreko post honetan kudeaketa-mailaren eta lehiakortasun-emaitzen arteko erlazioari buruz egindako ikerketarik handiena komentatuko genuen. Emaitza horietako bi berrikuntza-arlokoak ziren (I+Gko gastua eta patente-kopurua), eta haien arteko erlazioa nabarmen positiboa zen: zenbat eta kudeaketa-maila handiagoa, orduan eta emaitza hobeak, grafikoetan ikusten zen bezala.

Bestalde, joan den urtean Erresuma Batuko Estatistika Bulego Nazionalak Management practices and innovation, Great Britain (2021) lana argitaratu zuen. Eta honako hau ondorioztatu zuen: hobekien kudeatutako enpresek I+Gko jarduerak egiteko eta produktuan eta prozesuan berritzeko aukera gehiago dituzte. Baliabide gehiago eskaintzen dizkiote horri guztiari, eta, gainera, etekin handiagoak lortzen dituzte jarduera horietan.

Azken finean, oraingoz azterketek ez dute berresten kudeaketak berrikuntza mugatzen duenik, ezta gutxiago ere. Izan ere, badirudi ondoriozta daitekeela kudeaketa aurreratuak mesede egiten diola. Nolanahi ere, etorkizuneko ikerketek bi faktoreen arteko kausa-efektu erlazioa aztertzen jarraituko dute, eta hobeto ezagutzen lagunduko digute.