Euskadin kudeaketa aurreratuaren adibide ugari ditugu ikastetxeetan, ikastoletan eta eskoletan, baina zenbateraino da garrantzitsua horrelako erakundeen kudeaketa? Eragin positiboa al du emaitzetan?

Egia esan, ez dago arlo horretako ikerketa gehiegi, baina, beharbada, egin den azterlanik interesgarriena, ziurrenez, “Does management matter in schools?“(2015) izango da. Lan horretan, zortzi herrialdetako 1.800 ikastetxerekin jarri ziren harremanetan. Ikastetxe horietan, kudeaketa-jardunbideen hedapen- eta ezarpen-maila ebaluatu zen, eremu hauetan:

Ondoren, jardunbide horien eta ikastetxeetako hezkuntza-kalitatearen emaitzen arteko erlazioa aztertu zen. Eta ikertzaileen ondorio nagusia, kudeaketa-maila handiagoak ikasleen emaitza akademiko hobeak zekartzala izan zen.

Azterlan horren behaketa-izaera dela eta, erlazio horren kausalitatea ezin izan zuten modu zorrotzean ondorioztatu, baina informazio garrantzitsua eta kontuan hartzeko modukoa dela uste dute.

Azterlan zehatzagoan ikusi zen kudeaketa-mailari dagokionez aldeak oso handiak izan zirela hainbat ikuspegitatik. Adibidez, baloraziorik onenak Erresuma Batuan, Suedian, Kanadan eta AEBetan lortu ziren, eta okerrenak, berriz, Indian. Baina emaitzen aniztasun hori herrialde bereko zentroen artean ere antzeman zen.

Egileek nabarmendu zuten, halaber, funts publikoekin finantzatutako baina gobernuaren kontroletik deszentralizatutako eskolek (itunpeko ikastetxeen baliokideak) lortu zituztela baloraziorik onenak, eskola publikoen eta pribatuen gainetik zeuden kudeaketa-jardunbideekin. Abantaila hori bi ezaugarri nagusirekin lotu zen: batetik, erantzukizun handia izatea ikasleek kanpoko erakunde baten aurrean jardun behar izateagatik, eta, bestetik, epe luzerako estrategia bat garatu izanagatik..