Kudeaketa Aurreratuaren zutabeetako bat pertsonen parte-hartzea da, eta, horregatik, garrantzitsua da ildo horretan lantzen diren ekimenek izan ditzaketen ondorioak ezagutzea. Central European Journal of Operations Research aldizkarian gai honi buruz argitaratu berri den ikerketa bat abiapuntu egokia izan daiteke. “Does employee participation matter?” An empirical study on the effects of participation on well-being and organizational performance “(2020) lana bereziki interesgarria da, Mondragon Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultateko Industria Antolaketa eta Kudeaketa Saileko ikertzaileek egin baitute, 300 euskal enpresa ingururen datuetan oinarrituta.

Ikerketa honek honako faktore hauen arteko erlazioa aztertu zuen: erakundeetan egon ohi diren hiru parte-hartze motak (emaitzetan, jabetzan eta kudeaketan), eta enpresentzat oso garrantzitsuak diren bi alderdiri lotutako hainbat aldagai: ongizatea eta produktibitatea.

Lehenik eta behin, ongizateari eta gogobetetzeari buruz lortutako emaitzak nahiko sendoak izan ziren: parte-hartze handiagoa izatean, hiru modalitateetako edozeinetan, ongizate, konpromiso eta konfiantza handiagoarekin lotu zen argi eta garbi. Eta, grafikoetan ikus daitekeenez, kudeaketan parte-hartzea izan zen harreman hori argien eta nabarmenen agertu zen parte-hartze mota:

Bigarrenik, produktibitatearekiko harremana ez zen hain argia izan. Alde batetik, ikertzaileek ez zuten harreman esanguratsurik antzeman produktibitatearen eta emaitzetan edo jabetzan parte hartzearen artean.. Eta, bestetik, kudeaketan parte-hartze handiagoa izateak harreman negatiboa izan zuen produktibitatearekin. Hau da, zenbat eta parte-hartze handiagoa, orduan eta produktibitate txikiagoa. Balio nahiko apalak izan zituen, eta ongizate-balioak baino askoz ere txikiagoak, baina estatistikoki esanguratsuak.

Emaitza horiek ez dute esan nahi, nahitaez, kudeaketan parte hartzearen hazkundea negatiboa denik produktibitatearentzat. Aurretiazko beste ikerketa batzuek (hau bezala) ondorioztatu dutenez, aldaketa zehatzagoak eta “operatiboagoak”, “plantako jardueretan” parte-hartzea eta erabakiak hartzea areagotzera bideratuak, produktibitatea hobetzea ekar dezakete. Baina horrelako aldaketak behar bezala diseinatu eta kontrolatu behar direla iradokitzen du, nahi diren emaitzak lortzen direla eta nahi ez direnak minimizatzen direla ziurtatzeko.