Kudeaketa Aurreratuaren printzipioak mota guztietako erakundeetan aplika daitezke, baina, sektore bakoitzak ñabardurak eta berezitasunak dituenez, ikuspegi batzuk erabilgarriagoak edo garrantzitsuagoak izan daitezke, erakundearen jardueren eta jarduera-eremuaren arabera.

Azken hamarkadetan kudeaketa bereziki garatu eta profesionalizatu den sektorea irabazi-asmorik gabeko (IAG) erakundeena da. Eta kudeatzaileentzat interesgarria da jakitea Kudeaketa Aurreratuko zein praktika izan litezkeen bereziki baliagarriak, betiere erakundearen arrakasta eta biziraupena kontuan hartuta.

Gai horri buruzko ikerketa ez da ugaria, baina duela urte batzuk egindako berrikuspen batek, Success and Failure of Nonprofit Organizations: Theoretical Foundations, Empirical Evidence, and Future Research (2013) ) izenekoa, horri buruzko informazioa ematen zuen. Irabazi-asmorik gabeko erakundeetan arrakasta eta porrot-gakoei buruzko azterlanak identifikatzeko diseinatutako lan honek honako alderdi hauen barne-kudeaketa arrakastarekin lotuta zegoela ikusi zuen:

  • Estrategia (interes-taldeak, plangintza estrategikoa, antolaketa-aldaketa…)
  • Antolaketa-kultura
  • Lankidetza
  • Pertsonak (motibazioa, aniztasuna, boluntariotza…)

Beste ikerketa berriago batek erakunde hauetako kudeaketa-jardunbide onenei buruzko informazio zehatzagoa ematen digu. “Best Practices Fact or Myth? New Research Challenges Conventions in Nonprofit Management” (2018), irabazi-asmorik gabeko 40 erakunde baino gehiagoren praktikak eta ikuspegiak eta horien arrakastarekin duten lotura aztertu zituen lan interesgarria.

Eskura zegoen informazio guztia aztertu ondoren, ikerketa-taldeak horrela deskribatu zituen erakunde arrakastatsuenek erabiltzen zituzten jardunbide egokiak eta kudeaketa-ikuspegiak:

  • Estrategia: “… helburu zehatzak egituratu, etorkizuneko finantza-proiekzioak erabili, diru-sarrerak sortzeari baliabideak esleitu eta aliantzak estrategikoki erabili”
  • Kudeaketa-eredua: “…” enpresa-kudeaketa” ikuspegia, (…) finantza-kudeaketa eta datuetan oinarritutako erabakiak hartu…”
  • Pertsonak: “… giza baliabideen eta erlazionatutako datuen kudeaketa (…), lidergoa eta autoritatea duten langile autonomoak, lidergoa eta autoritatea erabaki gehienak hartzeko…”
  • Interes-taldeak: “… zerbitzatzen diren komunitateekin aktiboki komunikatu, babes zabala sortu, interes-taldeak estrategia ezartzen inplikatu eta kanpoko bazkideak misioa betetzen sistematikoki inplikatu…”
  • Finantzaketa-iturriak: “… hainbat finantzaketa-iturri izan… ohiko finantzaketa-iturriak berritu, dirulaguntzak jasotzen dituzten diru-sarrerak eta jarduerak sortuko dituzten jarduerak planifikatu…”

Eta irudi honekin laburbildu zituzten IAG arrakastatsuak kudeatzeko gakoak::

Gai horiek guztiak Kudeaketa Aurreratuaren Ereduan daude, eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek bereziki nabarmendu ditzakete beren kudeaketa garatu eta hobetzeko orduan.