Kudeaketa-ikuspegi aurreratuenek soldatei buruzko informazio-gardentasuneko politikak iradokitzen dituzte, baina positiboa ala negatiboa da langileek nagusien soldata ezagutzea? Nola eragin diezaioke haien motibazioari?

Azterlan interesgarri batean Harvardeko ikertzaileek espero ez zituzten emaitzak lortu zituzten. Lehenik eta behin, gehienek buruzagien soldata benetan zena baino txikiagoa zela uste zutela egiaztatu zuten. Bestalde, benetako soldata langileen erdiei bakarrik jakinarazi ondoren, ikusi zuten dedikazioa eta produktibitatea informazio hori jaso zutenena baino zertxobait handiagoa zela. Egileek honako hipotesi hau proposatu dute hori azaltzeko: nagusien soldata handiagoa zela jakin ondoren, batzuek lan gehiago egin zuten, etorkizunean gora egiteko eta soldata hori lortzeko itxaropenarekin.

Edonola ere, aldeak txikiak izan ziren, eta, beraz, ez da komeni horren magnitude zehatzetatik ondorio gehiegi ateratzea. Agian ondoriozta dezakegu soldatekiko gardentasuna ez dela negatiboa produktibitateari eta motibazioari dagokienez.

Argazkia: Karolina Grabowska at Pexels