Aldaketak abiadura handian gertatzen direnez eta aurrean dugun ziurgabetasun maila handia denez, enpresek aldaketara bideratuta egon behar dute bereziki. Eta hori azkar, eraginkortasunez eta naturaltasunez kudeatu behar da, “normaltasun berriaren” parte dela onartuta. Hala ere, aldaketarekin erlazionatutako gaitasun horiek (azken batean, berrikuntza-gaitasunarekin estu lotuta daude), sarritan ez dira neurtzen, ezta kuantifikatzen ere. Nola jakin gure enpresak eta gure pertsonek orientazio hori duten ala ez?

Harvard Business Review-n argitaratu berri den “How good is your company at change?“ artikuluan, ildo horretako zenbait gako zehazten dira, eta aldaketarako gure joerari buruz hausnartzen lagun diezagukete. Egileek, aldaketaren bultzatzaileen ezarpen eta hedapen maila ezagutzeko ikerketa bat egin zuten. Horren ondorioz, ikusi zuten 3 ikuspegi behar direla, lider izatea, bizkortzea eta antolatzea, eta bakoitzarentzat hiru “ezaugarriren” bidez zehaztu daitekeela, guztira bederatzi ezaugarri sortuz. Horiek izango lirateke alde horretatik bikaintasuna ezaugarrituko luketenak.

Hauek dira aldaketara bideratzeko bederatzi ezaugarriak:

Lider izatea:

 1. Xedea: Kidetasun-sentimendua sortzea; erabakiak gidatzea eta ekintza inspiratzea.
 2. Zuzendaritza: Asmoa ekintzara eramatea, norantz joan eta nola iritsi argitzea.
 3. Konexioa: Aldaketaren alderdi sozialei heltzea, influencer- eta jarraitzaile-sareak sortzea

Bizkortzea:

 1. Gaitasuna: Aldaketaren mugak zehaztea; aldaketa gehiago xurgatzeko aukera ematea
 2. Koreografia: Dinamismoa bultzatzea; aldaketen lehentasunak doitzea eta mugimenduak sekuentziatzea
 3. Zabaltzea: zirkulu bertutetsua sortzea; berrikuntza barreiatzea eta inpaktua handitzea

Antolatzea:

 1. Garapena: hazkunderako prestatzea: ikaskuntza eta aldaketarako gaitasuna indartzea.
 2. Ekintza: Bultzada eraikitzea; “egin ahal izatearen” pentsamoldea eta aldaketarako joera sustatzea.
 3. Malgutasuna: Aldaketaren aurrean egoten laguntzea; nola lan egin eta baita zer lan egin ere berriro definitzea.

Ideia horietan oinarrituta, eta hainbat industria-erakundetan lan egiten zuten 2.000 pertsona baino gehiagoren erantzunak eta datuak aztertu ondoren, ikertzaileek ikusi zuten, aldaketari dagokionez, enpresak lau profiletara egokitu ohi direla:

 1. Foku bila: Enpresen heren bat baino gehiago profil horretara egokitu ziren. Beraien ezaugarria zuten energia zen, eta aktiboak eta arrakastatsuak ziren. Etengabe ari ziren berritzen, baina antolakuntza handirik gabe. Asmo, norabide eta konexio aldetik hobetu behar zuten.
 2. Trabatuta eta eszeptikoa: Enpresen bosten bat mota horretakoak izan ziren. Ideia onak zituzten eta arrakasta lortu zuten, baina aldaketa asko unean unekoak eta tokikoak izan ziren. Konexioa, zabalkuntza eta ekintza hobetu behar zituzten.
 3. Lerrokatuta baina mugatuta: Enpresen laurden bat sartu zen profil horretan. Talde gisa eta modu bateratuan lan egiten dute, norabide komun baterantz, eta iraganean izandako aldaketarekin arrakasta izan dute. Baina gero eta gehiago kostatzen zaie berritzea, eta ez dute ildo horretan hazten jarraitzeko pertsonarik. Konexio, gaitasun eta garapen handiagoa behar dute.
 4. Mantentzeko borrokan: Enpresen bostena bat etorri zen profil horrekin. Talde langileak zituzten, eraginkorrak eta ahalegin handia egiten zutenak. Baina nekea metatuta zuten, eta koreografia, zabalkuntza eta malgutasuna hobetzeko beharra erakusten zuten.

Bederatzi ezaugarriko eta lau profileko eredu hori baliagarria izan daiteke gure erakundea aldaketarako orientazioari dagokionez aztertzeko, indarguneak eta hobetu beharreko arloak identifikatzeko, bai antolakuntzaren ikuspegitik, bai pertsonen eta haien gaitasunen ikuspegitik. Jatorrizko artikuluak ideia horiek guztiak argitzen laguntzen duten adibideak eta kasuak biltzen ditu. Beraz, gaia bereziki interesgarria bada osorik kontsultatzea komeni da.