Lau eguneko lan-astearen alde on eta txarrei buruzko eztabaida nahiko errepikakorra izaten da, eta, nahiz eta mundu guztiak soldata beraren truke gutxiago lan egitea nahiko lukeen, kontua da zaila dela ideia hori praktikara eramatearen bideragarritasunari buruzko iritzia ematea, ez baitago datu gehiegi analisi objektibo eta sakon bat egiteko.

Bada, duela aste batzuk txosten bat argitaratu da gai horri buruzko ikerketa baten emaitzekin, eta bide eta ikuspegi berriak ireki ditzake. “The Four Day Week: Assessing Global Trials of Reduced Work Time with No Reduction in Pay” (2022) da, eta 4 Day Week Foundation fundazioak antolatutako nazioarteko entsegu baten emaitzak deskribatzen ditu, Boston College, University College Dublin eta Cambridge University-ren laguntzarekin.

Hainbat herrialdetako 33 enpresak hartu dute parte ekimenean, eta lanaldia lau egunera murriztu zen – 40 ordutik 32ra –, soldaten murrizketarik egin gabe. Aldaketak 6 hilabetez iraun zuen, eta enpresa gehienetan pertsona guztiek parte hartu zuten; guztira, mila langile inguru.

Enpresa parte-hartzaileei dagokienez, nabarmentzekoa da sektore-aniztasuna, batez ere zerbitzuetakoak :

Eta horien tamaina ere askotarikoa izan zen, nahiz eta gehienak ETEak izan:

Eta nolakoa izan zen esperientzia? Zeintzuk izan ziren emaitza nagusiak?

Ikertzaileek honela laburbiltzen dute ikusitakoa:

«… enpresak eta langileak aztertu genituen, eta lau eguneko lan-astea probatu zuten, soldata murriztu gabe. (…) Saiakuntza honen emaitzak oso positiboak izan ziren. Enpresek jakinarazi zuten oso pozik daudela beren jarduerarekin, produktibitatearekin eta, oro har, esperientziarekin. Langileek antzeko sentimenduak adierazten dituzte. Hau informazio baliotsua da, baina ikerketaren diseinuak aukera ematen digu inplikatuen sentimenduak erregistratzetik harago joateko, saiakuntzak enplegatuen ongizatea eta esperientziak nola aldatu zituen kuantifikatzeko, bai lanean, bai etxean.

(…) saiakuntzak ondorio sakonak izan zituela ikusi genuen. Enpresentzat, adierazle garrantzitsuek arrakasta handia izan zuten. Diru-sarrerak % 8 igo ziren proba egin zen bitartean, eta % 37,55 igo ziren 2021eko aldi berarekin alderatuta. Kontratazioek gora egin zuten, absentismoa murriztu egin zen eta dimisioek behera egin zuten apur bat (…)

Eta emaitza-sorta zabal batean, enplegatuen egoera hobea zen probaren amaieran, hasierako egoerarekin alderatuta. Ez zeuden hain estresatuta eta ez hain “erreta”. Osasun fisiko eta mentalari buruz eman zituzten kalifikazioak hobeak izan ziren. Denbora gehiago eman zuten ariketa fisikoa egiten eta ez ziren hain nekatuak egon. Haien bizitzekiko gogobetetasuna hobetu egin zen, bai orokorrean, bai alderdi espezifikoetan. Beren lan-jardunari buruzko autotxostenak nabarmen hobetu ziren, baina ez azkarrago edo gehiago lan egin zutelako. Enpresek lana berrantolatzeko egindako ahaleginek produktibitatea handitzea lortu zuten, abiadura handitu gabe.

Agian, lortutako arrakastaren azken ondorioa langileek ikerketaren amaieran izan zuten lanaren balorazioa handitzea izan da. Inkestatuen %70 ek esan zuen hurrengo lanean % 10-50 soldata gehiago beharko zutela asteko bost egunetara itzultzeko. %13k esan zuen % 0 baino gehiago beharko zuela. Eta %13k esan zuen diru kopuru batek ere ezingo zituela konbentzitu lau eguneko asteari uko egiteko. (…). “

Ikus daitekeenez, emaitzak oso positiboak izan ziren.

Eta informazio gehiago eskuratzeko, txosten osora jo dezakegu, grafiko interesgarriak dituelako.

Enpresaren etekinak eta pertsona-kopurua handitzea:

Dimisioak eta absentismoa murriztea, kontratazio berriak gehitzea:

Hobekuntzak eremu fisikoan eta mentalean:

Bizi-ohitura osasungarriagoak:

Hobekuntzak lan-bizitzaren eta bizitza pertsonalaren arteko orekan:

Gogobetetze handiagoa:

Amaitzeko, azpimarratu behar da parte hartu duten enpresa gehienek lau eguneko lanaldia mantentzea erabaki dutela sei hileko ikerketa amaitu ondoren.

Saiakuntza hau izan al daiteke mundu mailako mugimendu baten hasiera, lanean ematen dugun denbora aldatzeko? Epe luzeko emaitzak eta hurrengo ekimenak interes handiarekin jarraituko ditugu.

Eguneraketa: Post hau idazten ari ginela 4 Day Week Foundation-en beste txosten bat argitaratu dute, Erresuma Batuko 61 enpresatan egindako beste ekimen baten emaitzekin, aurrekoak bezain positiboak izan direnak. Txostena esteka honetatik deskarga daiteke.