Hizkuntzen Kudeaketa praktikak, argitalpena / Prácticas en gestión lingüística, publicación

Formularioa betetzeko jarraibideak:

Zure erakundearen datuak:

Erakundearen datu nagusiak eta solaskidearen aukerako datu batzuk eskatzen dira. Helburua da erakundeen artean harremana bultzatzea eta elkarren artean ikastea. Ez baduzu inor zurekin harremanetan jartzea nahi, ez bete solaskidearen datuak.

Jardunbide egokiari buruzko informazioa:

Osatu eremu hauek jardunbide egokia behar bezala deskribatzeko:

Dokumentua irakurtzen duenak praktikaren nondik norakoa ondo ulertzea da helburua (zer den, zertarako egin den, praktikaren funtsezko elementuak zein diren, lortutako emaitzak...).

Fitxaren hizkuntza:

Fitxa gutxienez euskaraz osatu behar da. Gaztelaniaz ere osatzea eskertuko dizugu. Bestela, guk itzuliko dugu.

Ohar garrantzitsua:

Gogoratu helburua ezagutza eta jardunbide egokiak partekatzea dela. Horregatik, fitxa hau modu irekian jarriko dugu jardunbide egokien bilatzailean. Ez sartu elementu konfidentzialik edo datuak babesteko legea urratzen duenik (pertsonen izenak, beste datu pertsonal batzuk...).

Eskerrik asko zure erakundearen ezagutza partekatzeagatik.

Praktika ona argitaratu / Publica tu buena práctica


ERAKUNDEA / ORGANIZACIÓN

Enpresa berria / Nueva empresa || Dagoen erakundea / Organización existente

Erakundearen izena / Nombre de la organización

Sektorea / Sector

Langile kopurua / Número de trabajadores

Webgunea / Página web (gehitu / añade https://)


Erakundearen jardueraren deskribapena

Explicación de las actividades de la organización

Solaskidearen izen-abizenak / Nombre la persona de contacto

Solaskidearen helbide elektronikoa / Email de la persona de contacto

Kontaktuaren telefono zenbakia / Teléfono de la persona de contacto
PRAKTIKA - PRÁCTICA

Praktika onaren titulua

Título de la buena práctica

Praktika onaren azalpena

Descripción de la buena práctica

Estekak / Enlaces ( Lerro bakoitzeko bat https:// -rekin | Uno por linea con https:// )

1. Irudia / Imagen 1

2. Irudia / Imagen 2

3. Irudia / Imagen 3

4. Irudia / Imagen 4

Erantsitako fitxategiak / Archivos adjuntos

Erantsitako fitxategiak / Archivos adjuntos

Bideorako lotura (baldin badago) / Enlace a vídeo (si existe)

Loturak eta materialak

2021ean Hizkuntza Politikarako Sailbuurordetzak "Kudeaketa Aurreratua eta hizkuntzen kudeaketa. Integraziorako Gida" tresna garatu zuen, Euskaliten laguntzarekin. Gida honek hizkuntzen kudeaketan garrantzia duten kontuak kudeaketa sistema orokorrean integratzeko bidea ematen du, kudeaketa aurreratuaren ikuspegi eta tresnekin lerrokatuta.

Kudeaketa Aurreratua eta hizkuntzen kudeaketa. Integraziorako Gida

EUSKALITek tresna batean jaso ditu kudeaketa-praktika orokorrak, kudeaketa-gidak, kudeaketa-elementuak lantzeko gidak... Den-dena hemen duzu.

Erakundeen kudeaketa praktika orokorren bilatzailea

Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren helburua da erakundeei beren kudeaketa hobetzen laguntzea, edozein dela ere beren sektorea, tamaina eta garapen-maila. Eredu honi esker erakundeak bere indarguneak eta zer hobetuak identifikatu ahal izango ditu, lehiakortasunean eta iraunkortasunean eragiten duten 6 eremutan.

Kudeaketa Aurreratuaren eredua