KnowInn - Iraila
''''
Aurrerantzean BEGIRADA BATEZ erderaz jaso nahi baduzu, hemen sakatu
DATORRENA

DOAKO WEBINARRAK IRAILEAN

3 web gune (web mintegiak) planifikatu ditugu doan irailerako. Parte hartu! Izenburu bakoitzean klik egin besterik ez duzu izena emateko.

GTD: ZER DA? EKIN LANARI ELKARRIZKETA HAU IRAKURRIZ

GTD 3 hitzen inizialak dira: Getting Things Done. Antolatzeko eta pertsona eraginkorra izateko dagoen sistemarik sendoena da. Ulertzeko, XXI. mendeko denbora kudeatzeko sistema dela esan genezake.

Alberto Barberok, GTD eta KnowInnen lidergo aurreratuko ikastaroetako KnowInn irakasleak, GTD metodologiaren atzean zer dagoen azalduko digu elkarrizketa honetan.

 

ZEIN DA METODOLOGIA HONEN JATORRIA?

“Ekaitz perfektu” baten ondorioz sortutako beharra da.

Alde batetik, bizitzea tokatzen zaigun mundua prestatu ziguten mundua baino askoz konplexuagoa da: aldaketak etengabeak eta azkarrak dira, ziurgabetasuna konstante bat da bizitzaren maila guztietan, eta lanaren izaera bera ere aldatu egin da. Ez da soilik telelana berriki sartu izana, baizik eta ebazteko denbora baino askoz gai gehiago daudenean planifikatzeko zailtasuna, eta gure arreta etengabe gauza batetik bestera jauzi egitean harrapatuta eta zatituta ikusten denean.

Bestalde, gure garuna eboluzionatuz joan da, egungoa baino askoz aldakorragoa den errealitatera egokitzeko.

Ekaitz horretan ondo mugitzeko, ohitura batzuk baztertu eta ohitura berri batzuk garatu behar ditugu. Duela 20 urte, David Allenek “Getting Things Done” idatzi zuen, GTD sistemari izena ematen dion liburua, 30 hizkuntzatara itzuli dena eta gaur egun milioika erabiltzaile dituena mundu osoan. Metodologia, gure garunak ingurune konplexuetan duen funtzionamenduari buruzko oinarri zientifikoetan oinarritua, finduz joan da azken urteetan, eta gaur egun antolatzeko eta pertsona eraginkorra izateko sistemarik sendoena da. Ulertzeko, XXI. mendeko denbora kudeatzeko sistema dela esan genezake.

 

ZERTAN LAGUNTZEN DU? ZER EMAITZA ESPERO DAITEZKE GTD EGUNEROKO LANEAN SARTU ONDOREN?

Lehen, industria-aroan, “produktibitate pertsonalean” jartzen zen arreta. Denbora ongi kudeatzen eta eraginkorra izaten (asko egin baliabide gutxirekin).

Gaur, foku hori motz geratzen zaigu. Gauzak ondo egitea, baina gauzak zuzen ez egitea, eraginkorra egiten zaitu, baina ez eraginkorra. Gaur egun ezinbestekoa da ondo aukeratzea (eraginkortasuna) etengabe eta modu irregularrean mugitzen ari diren gai askoren artean. Eta hori bereziki zaila da, batzuek “entretenimendu-aroa” deitzen diotelako.

GTDk “alerta-egoera perfektua” deritzona lortzen laguntzen digu. Egoera mental horrek une bakoitzean zer egon behar dugun eta pertsona guztiz eraginkorrak izatera eramaten gaitu. Horretarako, besteak beste, gure burutik atera beharko dugu, eta beste nonbait jarri beharko dugu —modu hedatuan— orain bertan izan behar dugunaz entretenitzen gaituen guztia.

 

NORI GOMENDATUKO ZENIOKE GTD ATERKIAREN AZPIAN LAN EGITEA? NORI INTERESATZEN ZAIO ARLO HONETAKO PRESTAKUNTZA?

Egungoak baino ingurune egonkor eta aurresangarriagoetan lan egiteko prestatu gaituzte. Gainera, ia guztiok pixkanaka gaitasunik gabe gaude arreta modu iraunkorrean mantentzeko… eta horrek gure “garuneko kableatua” aldatu du. Horregatik, ia pertsona guztiok berrabiarazi behar dugu orain, unean-unean gure arreta birbideratzen ikasteko.

Prestakuntza aprobetxatu ahal izateko baldintza bakarra dago: autonomia pertsonala izatea neurri batean gure denbora zertan ematen dugun erabakitzeko. Bestela esanda, GTDk ezin dizu lagundu zure lana une bakoitzean esaten dizutena egitea bada, edo, adibidez, deiei edo gorabeherei etengabe erantzutea.

 

ZER HOBEKUNTZA KUANTITATIBO EKAR DITZAKE?

Froga behagarriak eta emaitzak bilatuz gero, adibidez, sistemak proposatutako ohituren hasierako aldaketek soilik eragiten dute produktibitate pertsonala %30 hobetzea.

Datuaz haratago, metodoa aplikatzean, ia beti arintzen da aldagai batzuk kualitatiboaren eta kuantitatiboaren arteko erdibidean aldatzen direlako:

 • estresa nabarmen murriztea
 •  Zeregin eta proiektuen kontrola berreskuratzea
 • Gaitasun pertsonalaren pertzepzioa
 • Etenduren kudeaketa hobea

 

ZER HOBEKUNTZA KUALITATIBO EKAR DITZAKE?

Guztiek eraginkortasuna areagotzen dute. Neurtzeko zailagoak dira, baina oso nabariak, eta motibazioarekin, errendimenduaren hobekuntzarekin eta gaitasun-sentimenduarekin lotura handiagoa dute. Sistemaren erabilera menderatu ahala, haren irismenean sakontzen da. Honako hauek aipa daitezke:

 1. Buru-argitasunak eta lan-fluxuaren kontrolak ekintzarako eta emaitzetarako orientazioa ematen dute, paralisia edo prokrastinazioa izan ordez.
 2. Pertsonak zer eta noiz egin behar duen hobeki identifikatzen ikasten du, lehentasunen, denboraren edo inguruabarren arabera.
 3. Proiektuetan gehiago aurrera egitea lortzen da, modu iraunkor eta orekatuan, eta hartutako konpromisoak hobeto betetzea.
 4. Sistemak lehentasunen aldaketari hobeto erantzuten laguntzen du eta birplanifikatzen denbora gutxiago galtzen erakusten du.
 5. Etengabe sua itzaltzen ari den sentsazioa alde batera uztea, eta horren ordez, eguneroko egoera bakoitzean denbora ahalik eta hobekien aprobetxatu duzula jakitea.
 6. Taldeko konfiantza areagotzen du pertsona guztiek sistema bera erabiltzen dutenean.
 7. Hobetu zure sormena eta proposizio-gaitasuna, zure burua modu guztiz desberdinean, askoz eraginkorrago eta zentratuagoan erabiltzen ikasten baituzu.
 8. Egokitzeko gaitasuna hobetzen du. GTDk gaitasuna ematen dio gizabanakoari jakiteko nola lan egin eta espero ez duenarekin nola borrokatu, lehentasunak berrdefinitu eta oreka berehala berreskuratzeko, egoerak aldatzen direnean.
 9. Errazagoa da une bakoitzean zer egin behar den, zergatik edo zertarako jakin nahi den asmatzea.
 10. Bizitza pertsonala eta profesionala hobeki integratzeko balio dezake. Izan ere, metodo bat izateaz gain, GTDk gure bizitza osoan aplika daitezkeen jarraibide eta gogoetak ere proposatzen ditu.

KNOWINNEK IKASTARO BAT ESKAINTZEN DIZU GTD METODOLOGIA BARNERATU ETA BIZITZA EROSOAGOA IZAN DEZAZUN. JARRI MARTXAN HEMEN SAKATUZ ETA EZAGUTU EZAUGARRI GUZTIAK MATRIKULAZIO ORRIAN! URRIAREN 8AN HASIKO DA (gutxienez astebete lehenago matrikulatzea komeni da).

ERAKUNDE PUBLIKOAK ETA ZERBITZU-GUTUNAK

 

Zerbitzu-gutunak Ingalaterrako Administrazio Publikoaren esparruan sortu ziren 1991n, eta Britainia Handiko Parlamentuan aurkeztu ziren, herritarrekiko harremanak hobetzeko tresna gisa, zerbitzu publikoen kalitatea hobetzeko, eta, hala, beharrak betetzeko konpromisoak eta erabiltzaileen itxaropenak ezagutarazi ziren.

 

Gure euskal erakunde-ingurunean, zerbitzu-gutunak eraldaketarako eta modernizaziorako tresnak izan dira, eta tresna horiek autonomia-erkidegoan (Eusko Jaurlaritza), hiru aldundietan, hainbat toki-erakundetan edo Euskotren bezalako sozietate publikoetan erabili dira.

 

 

ZERGATIK IDATZI ZERBITZU-KARTA BAT?

 • Gaur egun, Zerbitzu Kartek administrazioa herritarrengana eta zerbitzuak erabiltzen dituzten erakundeengana hurbiltzen laguntzen dute, eta horrek zerbitzu publikoa hobetzea dakar, eta, ondorioz, herritarren gogobetetasuna areagotzen da, horrek eragina duelarik arlo publikoaren eta gure erakundeen balioan.

 

 • Aldi berean, zerbitzu-kartek eragin errebultsiboa dute kartak bultzatzen dituen zerbitzu edo arloaren barruan, bere barne-prozesuen funtzionamendua eta beste arlo batzuekiko harremana zalantzan jartzera behartzen baitu, bai erakunde publikoarena berarena, bai kanpokoa. Gaur egun, minimizatu egiten dira zerbitzu publiko bat ematea arlo jakin baten mende dagoen egoerak, non parte-hartze zabalagoa behar den (adibidez, Herritarrentzako Arreta Zerbitzu / Bulego batean, non ematen den informazioaren kalitatea ez baitago jendeari begira dauden pertsonen mende, baizik eta Herritarrentzako Arreta Zerbitzu horiei informazio eguneratua sortzeko eta transmititzeko ardura duten arlo edo zerbitzuen mende).

 

 

¿QUIÉN IMPULSA LAS CARTAS DE SERVICIOS?

La LEY 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (LILE), en su artículo 45 establece que los municipios podrán aprobar cartas de servicios o documentos equivalentes donde se recogerá la información sobre las principales características de determinados servicios municipales, incluyendo compromisos de calidad e  indicadores objetivos, que permitan evaluar el rendimiento de los servicios municipales y la satisfacción de vecinas y vecinos por la prestación de los mismos.

La actual legislación vasca ya está recomendando a las entidades locales (obligando a los de más de 20.000 habitantes) a disponer de cartas de servicios.

Pero no sólo los ayuntamientos deben ser los impulsores de Cartas de Servicios; cualquier entidad u organismo público que quiera mejorar sus servicios puede encontrar en dicha herramienta una metodología útil para satisfacer a sus clientes (ya sea “interno” o “ciudadanía”), mejorar sus procesos y hacer partícipe a su personal de los resultados

NORK BULTZATZEN DITU ZERBITZU-GUTUNAK?

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak (LILE) 45. artikuluan ezartzen duenez, udalerriek zerbitzu-gutunak edo dokumentu baliokideak onartu ahal izango dituzte, eta bertan jasoko dira zenbait udal-zerbitzuren ezaugarri nagusiei buruzko informazioa, baita kalitate-konpromisoak eta adierazle objektiboak ere, udal-zerbitzuen errendimendua eta herritarrek zerbitzu horiek emateagatik duten gogobetetasuna ebaluatzeko.

EAEko egungo legediak dagoeneko gomendatzen die toki-erakundeei (20.000 biztanletik gorakoei) zerbitzu-gutunak izan ditzatela.

Baina udalek ez dute soilik izan behar Zerbitzu Karten bultzatzaile; zerbitzuak hobetu nahi dituen edozein erakunde edo erakunde publikok metodologia erabilgarria aurki dezake tresna horretan bere bezeroak gogobetetzeko (“barnekoa” edo “herritarra”), prozesuak hobetzeko eta langileak emaitzen partaide bihurtzeko.

 

ZERBITZU KARTEK DAKARTZATEN HOBEKUNTZA KUANTITATIBOAK:

 • Herritarren / zerbitzuaren erabiltzaileen gogobetetze-maila handitzea.
 • Kexak eta erreklamazioak murriztea
 • Prozesuak sinplifikatzea (eta, ondorioz, baliabideak hobeto optimizatzea)
 • Zerbitzuaren kalitate-ratio nagusiak hobetzea (epeak…)

 

ZERBITZU-KARTEK DAKARTZATEN HOBEKUNTZA KUALITATIBOAK:

 • Herritarren beharrak hobeto ezagutzea. Zerbitzu-kartek gure zerbitzuak jasoko dituen pertsona edo erakundera hurbiltzea eskatzen dute, eta benetan nahi duenaz galdetzea. Jakin ezazu zer zerbitzu emango dizugun eta nola eskainiko dizugun.
 • Sailen arteko komunikazioa errazten dute, eta ez dute zerbitzua arlo bati dagokion zerbait bezala ikusten, pertsona guztien ahalegin kolektibo eta koordinatu gisa baizik.
 • Herritarren asebetetze-maila handiagoa eta barne-koordinazioa ikusiz gero, administrazioko barne-langileen inplikazioa bultzatzen da, eta lortutako lorpenen partaide sentitzen gara.
 • Administrazioak gardentasunaren eta gobernantza onaren alde egiten duen apustua indartzen dute.

 

KNOWINNEK IKASTARO BAT JARRI DU ZURE ERAKUNDEAN ZERBITZUEN KARTAK EZARRI ETA LANTZEKO. ANIMATU ETA EZAGUTU HEMEN SAKATUZ! IRAILAREN 15EAN HASIKO DA (gutxienez astebete lehenago matrikulatzea komeni da).

ERAKUNDE KULTURA, TALDE LANA ETA PERTSONA GUZTIEN PARTE HARTZEA

EUSKALITen KAIZEN ikastaroa sartu dugu gure eskaintzan. Ezagutzen duzu metodologia hori? Kaizen hobekuntza-metodologian sakontzen lagunduko dizugu, IÑAKI BUITRÓNi, gaian aditua, egin diogun elkarrizketarekin.

 

ZEIN DA METODOLOGIA HONEN JATORRIA?

Kaizen hobekuntza-metodologia LEAN MANAGEMENT delakoaren tresna multzoaren barruan sartzen da, Lean edo Six Sigma tresnak edo hobetzeko beste ekintza batzuk, puntualak eta berehalako ebazpenekoak, edo azterketa sakonagoa behar dutenak abian jartzeko giltzarritzat hartzen da.

 

ZER ESAN NAHI DU KAIZEN HITZAK?

Hitz japoniarra da, eta “hobekuntzarantz aldatzea” esan nahi du. Kaizen oinarrizko ezaugarria da modu mailakatuan eta ordenatuan aplikatzen dela:

 • Erakundeko pertsona guztiak inplikatuz.
 • Elkarrekin lanean hobekuntzak egiteko.
 • Kapital-inbertsio handirik egin gabe.
 • Ez da hobekuntza-proiektu puntualak bultzatzeko metodologia gisa hartu behar, baizik eta denboran mantendu eta erakunde osoan zabaldu beharreko filosofia gisa.

 

ZERI LAGUNTZEN DIO KAIZEN PROGRAMAK?

Etengabeko hobekuntza Kaizen metodologiaren bidez sistematizatuz, antolakundearen kultura, talde-lana eta erakundeko pertsona guztien inplikazioa indartzen dira, hasi gerentziatik eta prozesuetan inplikatutako pertsonetaraino, emaitzak lortzeko.

 

NORI INTERESATZEN ZAIO ARLO HONETAKO PRESTAKUNTZA?
Metodologia hori ez dago pentsatuta erakundeko lanpostu-profil batzuetarako, baizik eta maila guztiak hartzen ditu. “Hobetzeak” esan nahi du hasieran baliabide batzuk inbertitzea (garrantzitsuena denbora da), gero onura ekarriko dutenak; baina, lortu nahi diren emaitzak lortu arte, ahalegina egin behar da; horretarako, erakundearen kultura eta gizarte-kultura behar dira, barne-hobekuntzako prozesuei lehentasuna eman eta eskatzen zaien garrantzia emateko.

Zuzendaritzak hasieratik parte hartzea komeni da Kaizen metodologia sustatzen, kultura eta lan-sistematika ezarriz.


ZER HOBEKUNTZA KUANTITATIBO EKAR DITZAKE?
Aukeratutako proiektuen arabera lortzen diren hobekuntza kuantitatibo nagusiak hauek dira:

 • Bezeroen/herritarren gogobetetze-maila handitzea
 • Gure erakundeko baliabideak optimizatzea.
 • Kalitate-arazoak murriztea.
 • Bezeroari baliorik ematen ez dioten eta gure errentagarritasuna oztopatzen duten jarduerak eta emaitzen kontua murriztea/ezabatzea


ZER HOBEKUNTZA KUALITATIBO EKAR DITZAKE?

 • Erakundeko pertsonek konpromiso handiagoa izatea lortutako emaitzekin.
 • Barne-gogobetetasun handiagoa. Alde batetik, pertsonek egiaztatzen dute beren iritzia/parte-hartzea kontuan hartzen dela; eta, bestetik, bezeroen erreklamazioak egoteak, kalitate-arazoen identifikazioak, barne-harremanari eragiten dio, bai eskumen-esparruan, bai erakundearen beste arlo eta prozesu batzuekin. Kalitate arazoak murrizteak zuzeneko eragina du lan giroaren hobekuntzan.
 • Arloen eta prozesuen arteko koordinazio handiagoa. Problema baten edo ez-eraginkortasunen jatorria ez da eremu bakar batena bakarrik izaten, baizik eta ebaztean batek baino gehiagok parte hartu behar izaten dute. Kaizen edo hobekuntza-ekintza arrakastatsu batek enpresa osoaren arteko koordinazioa eta komunikazioa indartzen ditu.

IRADOKIZUNIK?
Bai, EUSKALITen KnowInn programan ezagutzea Kaizen zer den. Urriaren 29an, azaroaren 9an eta abenduaren 9an, EVENTOS KAIZEN: HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS Y LA MEJORA CONTINUA - ONLINE sakontzeko online ikastaro bat antolatu da, parte hartzen duen pertsona bakoitzaren antolaketan proiektu pilotu bat eginez.

PROIEKTUEN INPLANTAZIOA BURUTZEKO ETA NORBERAK LAN EGITEKO IKASTAROAK

Boletin honen bukaeran irailerako planifikatu dugun formazioa ikus dezakezu.

Gainera, abendura arteko eskaintza osoa http://www.euskalit.net/es/knowinn.html orrian ikus dezakezu edo http://www.euskalit.net/Knowinn_2020.pdf orritik deskargatu dezakezu.

 

Zure enpresari lehiakortasuna hobetzen lagunduko diogulakoan gaude. KnowInn metodologiak aukera ematen du tresnak eta metodologiak ezartzeko, benetako proiektu batekin lantzeko eta benetako aldaketak eta hobekuntzak egiteko.

ORAINDIK GARAIZ ZABILTZA KUDEAKETA LABURREAN BIDEO LEHIAKETAN PARTE HARTZEKO!

Kudeaketa laburrean bideoen eta laburmetraien 4. edizioan parte hartu ezazu! Irailaren 11ra arte izena eman dezakezu, eta bideoa urriaren 9ra arte bidali.

Edozein erakundeek zein pertsonek maila indibidualean parte hartu ahal izango dute, beti ere honako gaia kontuan hartuta, erakundeen emaitzak lortzeko edozein ikus-entzunezko euskarrien erabilera. Eta aurten, gai berri bat sartuko dugu, Koronabirusaren ondorioz, krisi-garaian garatutako praktika onak, hala nola: lan egiteko modu berriak, prebentzioa, ekoizpenaren eta bezeroentzako zerbitzuen egokitzapena eta eraldaketa, estrategiaren egokitzapen azkarra, berrikuntza, etab.

Hiru lanek irabazi ahal izango dute (lanik onena, ikusleen saria eta lan amateurrik onena). 1.500 €tan baloratutako sariekin.

INFORMAZIO GUZTIA eta LEHIAKETAREN OINARRIAK hemen

KNOWINN. Kudeaketa metodologiak

> CARTAS DE SERVICIO (online)

ONLINE 2020/9/15

Informazio klausula

Pertsona fisikoak babesteari eta datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren (aurrerantzean RGPD) 13. artikuluan xedatutakoaren arabera, Euskalitek honako informazio hau ematen du zure datu pertsonalen tratamenduari dagokionez.

Arduradunaren identifikazioa: FUNDACIÓN VASCA PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD - EUSKALIT (www.euskalit.net)
 Zure datuak tratatzearen xedea da EUSKALITen jarduera eta zerbitzuen komunikazioak, buletinak eta mailingak bidaltzea.

Datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, tratamendua mugatu, aurkatu edo eramateko eskubideak baliatu ditzakezu, lopd@euskalit.net helbidera idatziz.

Mesedez, bisitatu pribatutasun politika www.euskalit.net/eu/pribatutasun-politika.html helbidean, EUSKALITek zure datuak zein baldintzatan tratatzen dituen eta zure eskubideen berri jakiteko.

“Informazio Gizartearen Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoaren 34/2002 Legearen arabera, informazi hau jaso nahi ez baduzu, lopd@euskalit.net helbidera mezu bat bidaltzea eskatzen dizugu, gaian “EZABATU” adieraziz, bertan gure banaketa zerrendatik zein datu desagertarazi nahi duzun zehaztuz.” 

“Mezu hau pertsonala eta isilpekoa da eta baimenik gabeko erabilera debekatua dago legalki. Jasotzailea ez bazara ezabatu mezua, bidali eta kontserbatu gabe.”

 
eBoletinak aplikazioarekin bidalitako informazioa