5S PRAKTIKA AURRERATUAK / PRÁCTICAS AVANZADAS 5S ON-LINE

Azaroak 24, 9:30etatik 11:30era / 24 Noviembre, de 9:30 a 11:30

Edukiak / Contenidos:

-5S Klub-a. Jon Campos. Euskalit.

-5S-en ezarpena ARMERIA ESKOLA-ko Mekanotronika Tailerrean / Implantación 5s en el taller de Mecatrónica de ARMERIA ESKOLA. Mikel Jauregi.

-5S-en ezarpena eta hedapena EUN GROUP enpresa osoan (Bulegoak, Biltegiak, Tailerra) / Implantación 5S y extensión del método al 100% de la empresa (Oficinas, Almacenes, Taller). Imanol Eceiza.

Interesgarria iruditzen bazaizu, hemen izena eman eta ekitaldiaren gela birtualaren esteka bidaliko dizugu. / Si tienes interés en asistir, inscríbete aquí y te enviaremos el enlace a la sala virtual en la que celebraremos el evento.

Sexua / Sexo
Izena / Nombre
1. abizena / 1er apellido
Enpresa-Erakundea / Empresa-Organización
Posta elektronikoa / Correo electrónico
Telefonoa / Teléfono
Informazio klausula

Pertsona fisikoen babesari dagokionez, datu pertsonalak eta zirkulazio libreari buruzko (UE) 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 13 artikuluak xedatutakoa betez aurrerantzean (RGPPD), EUSKALITek honako informazio hau ematen du zure datu pertsonalen tratamenduari buruz:

Identifikazioa Arduraduna: KALITATEAREN SUSTAPENERAKO EUSKAL IRASKUNDEA - EUSKALIT (www.euskalit.net)
Datu tratamenduaren helburua izen ematearen kudeaketarako da. 

EUSKALITek jakinarazpen promozionalak bidali ahal izango dizkizu jarduera hauei buruz.

Datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, tratamendua mugatu, aurkatu eta garraiatzeko eskubideak balia ditzakezu, helbide honetara idatziz: lopd@euskalit.net

Mesedez, bisitatu pribatutasun politika, https://www.euskalit.net/eu/pribatutasun-politika.html, EUSKALITek zure datuak tratatzeko dituen baldintzez eta zure eskubideez informatua egoteko.
Cláusula Informativa

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), Euskalit facilita la siguiente información con relación al tratamiento de sus datos personales:

Identificación Responsable: FUNDACION VASCA PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD - EUSKALIT (www.euskalit.net)
La finalidad con la que se tratan los datos es la gestión de su inscripción.

Euskalit podrá enviarle comunicaciones en relación a estas actividades.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose mediante escrito a lopd@euskalit.net

Le rogamos visite la política de privacidad en www.euskalit.net/politica-privacidad para estar informado de las condiciones en las que EUSKALIT trata sus datos y acerca de sus derechos.
Baimena ematen dut.
Presto mi consentimiento.

Ekitaldian zehar argazkiak hartu eta bideoak graba daitezke web gunean, Youtube, Google plataformetan edo sare sozialetan (Facebook, Twiter edo Linked in) berriak emateko edo albumak argitaratzeko. Jarraian dituzun laukiak aktibatzean, aipatutako helburuekin zure irudia edo ahotsaren tratamendurako zure adostasuna ematen duzu.  Durante el evento se pueden tomar fotos y grabar en video con la finalidad de publicar noticias o álbumes en la página web, en las plataformas YouTube y Google o en las redes sociales (Facebook, Twitter, Linked in). Con la activación de la casilla usted da su consentimiento para el tratamiento de su imagen y/o voz con las finalidades descritas.
Bai onartzen dut / Si consiento
Ez dut onartzen / No consiento