KUDEAKETA AURRERATUAREN PRINTZIPIOAK

¡NUEVO CURSO!
Helburuak/Objetivos

  • Erakundeko kudeaketaren oinarrizko printzipioak ezagutzea.
  • Kudeaketan hobetzeko arlo posibleei buruzko lehen hausnarketa indibiduala egitea.

Gai-zerrenda/Temario

  • Kudeaketaren garrantzia.
  • Kudeaketarekiko erlazionatutako mitoaketa aurreiritziak.
  • Erakundeen kudeaketarako oinarrizko printzipioak.
  • Kudeaketa aurreratuaren eredua.

Oharrak/Observaciones

Parte-hartzaile bakoitzak autoikasketan 5 ordu inguru eman behar izango ditu.

N.º Sesiones presenciales:
2
Autoformación:
1
Apoyo in situ:
0
N.º tests:
1
Duración total:
1 meses
Horario:
9:00-14:00
Precio entidad colaboradora:
60 € + IVA
Precio entidad no colaboradora:
220 € + IVA


Convocatorias y fechas de las sesiones presenciales:
1ª - ZAMUDIO PARQUE TECNOLÓGICO. Edificio 101 (Barco)
08 de octubre de 2019
22 de octubre de 2019
Impartido por OSCAR AYLLON