KANPO EBALUAZIOA ESKATZEKO ORRIA

1. Pausoa: Kanpo Ebaluazioa eskatzeko baldintzak
2. Pausoa: Erakundearen oinarrizko datuak
3. Pausoa: Erakundearen datu orokorrak


3tik 1. pausoa. Kanpo Ebaluazioa eskatzeko baldintzak

ESKATUTAKO DATU GUZTIAK BETE EGIN BEHAR DIRA:


Ezkerreko laukitxoan klik bat egin baldintzak onartuak izan direla adierazteko

A. Kanpo ebaluazio zerbitzua, Euskadiko Autonomia Erkidegoko erakunde publiko edo pribatu guztiek eska dezakete, eta baita Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren elementu guztietan kudeaketa autonomia nahikoa eta %50eko jarduera gutxienez EAE-n garatzen duten erakunde handien negozio unitateek ere.
B. Beharrezkoa da EUSKALITeko bazkide-laguntzailea izatea. Ikusi ondorengo webgunean baldintzak eta kuotak: http://www.euskalit.net/nueva/index.php/eu/nola-egin-laguntzaile/bazkide-eta-laguntzaileak
C. Eskaria egin duen erakundeko zuzendaritza taldeak, kudeaketa eredu eta tresna aurreratuetan behar adina prestakuntza jasota izan beharko du, eta erakundeko zuzendaritzak Kudeaketa Aurreratuarekin Konpromisoa izan beharko du. Horrez gain, beharrekoa izango da erakundean kudeaketa ardurak dituen pertsona bat gutxienez EUSKALITeko Ebaluazio Klubeko kide izatea eta EUSKALITeko kanpo ebaluazio prozesuan parte hartu izana (gomendagarria da azken hiru urteetan parte hartu izana, eta 2019an derrigorrezkoa izango da hau). Horrela ebaluazio-prozesua eta zerbitzu horren ezaugarriak barrutik ezagutuko ditu.
D. Hiru aldiz, gutxienez, bere erakundearen kudeaketa orokorrari buruzko gogoetak/autoebaluazioak eginak izan behar ditu, behar adinako dedikazioarekin eta zorroztasunez. Gogoeta orokorretako azkena, gutxienez, Kudeaketa Aurreratuaren Ereduarekin egina izango da.

Egindako hausnarketa kopurua


Azken hausnarketaren data:


Azken-aurreko hausnarketaren data:


Azken-hirugarren hausnarketaren data:
E. Azken 3 urteetan, gutxienez, epe ertain-luzeko estrategiari buruz gogoeta egin izana, eta plan operatiboaren edo urteko kudeaketakoaren bitartez hedatu izana.
F. Erakundeko bezeroen eta pertsonen gogobetetzeari buruzko bi neurketa (inkestak, talde fokalak, elkarrizketak, etab. erabiliz), gutxienez, eginak izatea, eta horren ondorioz sortutako hobekuntzarako ekintzak martxan jarrita izatea.

Bezeroei egindako neurketa kopurua


Bezeroei egindako azken neurketaren data:


Bezeroei egindako azken-aurreko neurketaren data:


Pertsonei egindako neurketa kopurua


Pertsonei egindako azken neurketaren data:


Pertsonei egindako azken-aurreko neurketaren data:
G. Gizartearekin eta Ingurumeneko iraunkortasunarekin izan beharreko Konpromisoari dagozkion estrategiak, planak, helburuak, ekintzak… definiturik izatea.
H. Berrikuntzari dagozkion estrategiak, planak, helburuak, ekintzak… definiturik izatea. Pausuak emanda izatea berriztatzeko barne testuingurua sortzeko, ingurunearen berrikuntzarako potentzialaz baliatzeko eta ideia eta proiektu berritzaileak kudeatzeko.
I. Adierazle esanguratsuak kudeatu izana Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren 5 ekintza elementuetan (Estrategia, Bezeroak, Pertsonak, Gizartea eta Berrikuntza).
Aurretik EUSKALITeko Kanpo Ebaluazio zerbitzua jaso al duzu?

Aurretik jasotako ebaluazioaren data:


Ebaluazio horren emaitza (Brontzezko A, Zilarrezko A-Q, Urrezko A-Q…)

Eskaera jasotzean, EUSKALIT harremanetan jarriko da erakunde bakoitzarekin, ebaluaziorako eskakizunak betetzen direla baieztatzeko eta ebaluazio-prozesuari buruzko zalantzak argitzeko. Kontaktu hori egin ondoren, EUSKALITek Kanpo Ebaluazio Zerbitzua eskainiko dela baieztatuko du.

Ebaluazioaren hizkuntza (Kudeaketa Gida Dokumentua eta bisita, hizkuntza honetan izango dira):
Gaztelania
Euskara

Mesedez, jarraitu ahal izateko, kalkulua egin: