DATOZEN EKITALDIAK / PRÓXIMOS ACTOSInscribirse/Izena eman     Más información/Informazio gehiago
KUDEAKETA AURRERATUAREN KLUBA / CLUB GESTIÓN AVANZADA
Martxoak 20 marzo, 10:00-13:00. Auditorio Parque Tecnológico Zamudio. Premio Buenas Prácticas del Club Gestión Avanzada sobre Gestión del crecimiento. Kudeaketa Aurreratuko Klubaren Praktika onen Saria, Hazkundearen kudeaketa.