• Formulario honen bidez, abenduaren 12an, arratsaldeko 18.30etan, Bilboko Euskalduna Jauregian izango den Kudeaketa Aurreratuari Euskal Sariaren ekitaldian izena eman dezakezu. Aurreikusitako iraupena ordu eta erdikoa da, ondoren koktel bat egongo da. 
  • Mediante el siguiente formulario podrán inscribirse a la Gala del Premio Vasco a la Gestión Avanzada, que se celebrará el día 12 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. La duración prevista es de una hora y media y a continuación se servirá un cocktail.

 


  • Izen ematea burutzeko, ondoren eskatzen ditugun datuak bete beharko dira, pertsona bakoitzeko.
  • Para llevar a cabo la inscripción, cada persona deberá rellenar los datos que solicitamos a continuación.

Izena / Nombre


Abizenak / Apellidos


Erakundea / Organización


Kargua / Cargo


Telefonoa / Teléfono


E-posta / E-mail


Sexua / Sexo


Irisgarritasunari dagokion behar zehatzen bat baduzu, mesedez adierazi (gurpil aulki erabiltzailea, entzumen urritasuna, e.a.) / Si tiene alguna necesidad específica de accesibilidad indíquenoslo (silla de ruedas, audición reducida, etc...)


Hurrengo zerrendan zure erakundearen sektorea aukeratu / Seleccione su sector de la siguiente lista


Datu pertsonalen tratamenduari eta hauen zirkulazio libreari dagokion pertsona fisikoen babesari buruzko (hemendik aurrera DBEO) 2016/679 Araudiko (EBeko) 13. artikuluan jarritakoaren arabera, Euskalitek hurrengo informazioa errazten du zure datu pertsonalen tratamenduari dagokionez:

Identifikazio arduratsua: Kalitatearen Sustapenerako Euskal Fundazioa (www.euskalit.net)

Datu tratamenduaren helburua izen ematearen kudeaketarako da.

Ekitaldian zehar argazkiak hartu eta bideoak graba daitezke web gunean, Youtube, Google plataformetan edo sare sozialetan (Facebook, Twiter edo Linked in) berriak emateko edo albumak argitaratzeko. Jarraian dituzun laukiak aktibatzean, aipatutako helburuekin zure irudia edo ahotsaren tratamendurako zure adostasuna ematen duzu.

Sarrera, zuzenketa, ezabapen, tratamenduaren mugapena, aurkakotasun eta datuen eramangarritasunaren inguruko zure eskubidea erabili dezakezu hurrengo helbidera idatzi bat zuzenduz rgpd@euskalit.net
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), Euskalit facilita la siguiente información con relación al tratamiento de sus datos personales:

Identificación Responsable: Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad (www.euskalit.net)

La finalidad con la que se tratan los datos es la gestión de su inscripción.

Durante el evento se pueden tomar fotos y grabar en video con la finalidad de publicar noticias o álbumes en la página web, en las plataformas YouTube y Google o en las redes sociales (Facebook, Twitter, Linked in). Con la activación de la casilla usted da su consentimiento para el tratamiento de su imagen y/o voz con las finalidades descritas.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose mediante escrito a rgpd@euskalit.net


Bai onartzen dut/Si consiento Ez dut onartzen/No consiento